Huset opvarmes i kolde perioder med centralvarme fra et gasfyr, der også leverer varmt brugsvand.

Systemet virker ligesom et naturgasfyr i Danmark, gassen kommer dog fra en central beholder i byen.

Tænding af gasfyret

I åbner vippelågen på gasfyret. Drej venstre knap fra “0” til første trin “vågeblus”. Hvis den grønne lampe ikke tænder, tænder I på kontakten på væggen til højre for fyret. Herefter drejes fra “vågeblus“  helt til højre, hvis der skal være både varmt vand og varme, eller man stopper på næstsidste trin, hvis der kun er behov for varmt vand.

Det kan ske at gasfyret går ud og en af de røde diodelamper giver sig til at lyse. Hvis dette sker, skal I gentage ovenstående proces.

Hvis anlægget ikke starter, skal I kontrollere , at det gule håndtag under gasfyret er sat på åben (fremme). Gassen bruges også til gaskomfuret.

Hvis intet hjælper, må I kontakte Moreno eller Rossella i Ristorante Il Caminetto.

Termostat og radiatorer

Fyret kører automatisk. Når der åbnes for en varmtvandshane starter fyret (der er altså ikke en varmtvandsbeholder – vandet opvarmes løbende) og husopvarmningen styres af termostaten på væggen ved fjernsynet. Om sommeren er der ikke behov for opvarmning af huset..

Der er radiatorer i alle rum. Disse kan ikke indstilles individuelt, men styres af den centrale termostat. Radiatorernes ventiler må ikke lukkes. Termostaten står normalt på et program, der sænker temperaturen om natten. Det er normalt ikke nødvendigt at regulere på termostatens programindstillinger

Om vinteren stilles termostaten på laveste niveau (7 grader) både dag og nat, når huset forlades ved hjemrejse og luftindtaget mod balkonen tildækkes med et stykke pap. Hermed er huset frostsikret.  

Om sommeren slukker I blot for fyret ved afrejse.

Gaskomfur

Gasblus i gaskomfuret tændes ved at trykke ned på og dreje den aktuelle hane til fuld blus, derefter trykker I hanen ned; dette giver en gnist, der tænder gassen. Der er kun gas i tre blus

Ovnen er elektrisk opvarmet og har grill, der medvirker til at opvarme ovnen indtil den ønskede temperatur er opnået.