Start: Vælg program, tænd for maskinen. Når maskinen er færdig med at vaske, slukkes maskinen. Se den separate brugsanvisning, der ligger på vaskemaskinen

Hvis vaskemaskinen er overfyldt (max 6 kg), kan den ikke centrifugere og vil da slå HFI-relæet fra. Hvis dette forekommer, skal du reducere tøjmængden, førend du kan centrifugere.